Türkiye Sözleri

iyi sözler

Updated on:

Türkiye Sözleri

Sayfa İçeriği:  Türkiye Sözleri Anlamlı, Türkiye Sözleri Vatan Sevgisi, Türkiye Sözleri Facebook, Türkiye Sözleri 2017, Türkiye Sözleri Cennet, Türkiye Sözleri Ünlü İnstagram, Facebook, Whatsapp

Bu sayfada sizlere güzel ülkemiz Türkiye’miz ile ilgili güzel sözler hazırlamaya çalıştık. Vatan sevgisini anlatan bu güzel sözleri facebook ya da twitterdan paylaşabilirsiniz.

EN GÜZEL TÜRKİYE SÖZLERİ

Manşet: Bu ülke, tarihte Türk’tü, bugün de Türk’tür ve sonsuza dek Türk olarak yaşayacaktır.

Bir Türk, cihana bedeldir.

Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur.

Vatan bir milletin evidir. Ahmet Mithat

Vatanına sadakatle hizmet edenin atalara ihtiyacı yoktur.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.

Biz doğrudan doğruya milletseveriz ve Türk milliyetçisiyiz.

Taş kırılır, tunç erir. Ama Türklük ebedidir.

Vatan için ölmek de var fakat borcun yaşamaktır. Tevfik Fikret

Türk, çetin işler başarmak için yaratılmıştır.

Türk budur: Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir.

Vatan sevgisi imandan gelir. Hz. Muhammed

Japon elçisine veda ederken: Sizinle bir gün Çin’de karşılaşacağız.

Hayattaki yegâne üstünlüğüm Türk doğmaktır.

Vatan çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir. Tevfik Fikret

Oğuz, Kırgız, Tatar, Özbek, Yakut yok, Türk vardır.

Eğer vatan tehlikede ise her şey vatana aittir. George Jacques Danton

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Türklük, benim en derin güven kaynağım, en engin övünç dayanağımdır.

Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Mithat Cemal Kuntay

Vatan için katlanılan ölüm kadar tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır? Horatius

İstanbul’da çıkan bir dergiyi Kaşgar’daki bir Türk de anlayacaktır.

Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.

Vatan sıhhate benzer değeri kaybedilince anlaşılır. Süleyman Nazif

Temeli yüksek Türk kültürü olan Türk milletine düşen görev, bu ülkünün gereğini yerine getirmektir.

Türk, Türk olduğu için asildir. Bütün soy gururumuzu, Türk olmanın bilincinde buluruz.

Vatan aşkını artırmak için en emin yol bir müddet yabancı bir memlekette kalmaktır. William Shenstone

Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker görmedim. Hamilton

Beni olağanüstü bir kişi olarak yorumlamayınız. Doğuşumdaki tek olağanüstülük Türk olarak dünyaya gelmemdir.

İnsan vatanını sever çünkü hürriyeti rahatı hakkı vatan sayesinde kaimdir. Namık Kemal

Vatan için yaşamak vatanın terakki ve tealisine çalışmak da vatan için ölmek kadar şereflidir. Gerigori Petrof

Vatan sevgisi ahlakta iyiliği ahlakta iyilik de vatan sevgisini meydana getirir. Montesquieu

Eğer bende bazı fevkaladelikler görüyor buluyorsanız bunları sadece ve yalnız Türk olmama, Türklüğüme bağlayınız.

Bu vatan çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır. Mustafa Kemal Atatürk

Ulusal varlığımıza düşman olanlarla dost olmayalım. Böylelerine karşı, “Türk’üm ve düşmanım sana, kalsam da bir kişi” diyelim.

Benden eğeri mi isteyiniz vereyim atımı isteyiniz vereyim. Fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin veremem. Mete Han

Dünya üzerinde Türk’ten daha büyük, iyisozler.com ondan daha eski, ondan daha temiz bir millet yoktur ve bütün insanlık tarihinde görülmemiştir.

Bir gün ressamlar Türk’ün simasını kaybederlerse yıldırımı alsınlar yapıversinler. Türklerin yaşadıkları her yer misak-ı milli hudutları içindedir.

Yurttaşlarım! Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyetidir.

Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir. Thomas Henry Huxley

Muhterem milletime şunu tavsiye ederim ki, başına geçireceği insanların kanlarındaki ve vicdanlarındaki cevheri asliyi tayin etmekten bir an uzak olmasın.

Yetişecek çocuklarımıza Türkiye’nin istiklaline, kendi benliğine ve milli ananelerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir.

Bu Yazı Güzel Sözler Kategorisi İçin Üretilmiştir

Yorum yapın