Medeniyet İle İlgili Sözler

iyi sözler

Updated on:

Medeniyet İle İlgili Sözler

Sayfa İçeriği:  Medeniyet Sözleri Kısa, Medeniyet İle İlgili Sözler Kısa, Medeniyet İle İlgili Özlü Sözler, Medeniyet İle İlgili Atasözleri, Medeniyet Sözleri Atatürk Medeniyet İle İlgili Sözler İnstagram, Medeniyet İle İlgili Sözler Facebook, Medeniyet İle İlgili Sözler Whatsapp

Bu güzel sayfamızda sizler için medeniyet ile ilgili söylenmiş en güzel sözleri hazırladık. Sayfamızdaki medeniyet ile ilgili özlü sözleri facebook, twitter ve whatsapp ile sevdiklerinle paylaş ya da kısa sms ile gönder.

Medeniyet İle İlgili Sözler

Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak, insan olmak için yeterlidir. Atatürk

Medeniyetin ilk şartı adalettir. Freud

Uygarlık, eğitimle yıkım arasındaki yarıştır. H. G. Wells

Gayri memnunlar medeniyet kuramazlar. İbn-i Haldun

Uygarlığın son gayesi, insan kişiliğinin gelişmesidir. Alexis Carrel

Medeniyet, insanlarla tabiatın arasını çok açmıştır. H.R.Gürpınar

Her uygarlığın en yüksek noktasında, çöküş de belirir. C.W.Ceram

Medeniyet iki sütun üzerinde yükselir: Süngü ve açlık. Cemil Meriç

Milli ahlak olmayan yerde, millet de, medeniyet de olmaz. Ziya Paşa

Uygarlığımızın yolları, konserve kutularıyla döşelidir. Elbert Hubberd

Belki de medeniyet uyuyor ve zaman zaman rüya görüyor. Cemil Meriç

Medeniyet, lüzumsuz ihtiyaçların sonsuz sayıda artmasıdır. Mark Twain

Gerçek medeniyet, kozmopolit bir topluma dayanmaktadır. Edgar Morin

Gerçek uygarlık insanın yüreğinde değilse, hiçbir yerde yoktur. Dunamek

Uygarlık; olumlu, uyumlu olmak, bir bütün olmak demektir. Henry Huxley

Medeniyet ile ilgili Cümleler

Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak, insan olmak için yeterlidir. Atatürk

Bir uygarlık; insanlardan istenene dayanır, onlara sağlanana değil. St. Exupery

Medeniyet, insanı insan yapan manevi kıymetler manzumesidir. A.Hamdi Tanpınar

Medeniyet, herkesle medeni konuşmak değil, herkesle anladığı dilden konuşmaktır.

Bir milletin miyar-ı medeniyeti, erbab-ı irfanına derece-i hürmettir. Cenap Şahabettin

Medeniyet, bir durum değil bir hareket; bir liman değil, bir yolculuktur. Arnold Toynbee

Medeniyetin kurucusu ilk defa mızrak atmak yerine küfür kullanmış olan insandır. Freud

Uygarlıktaki her ilerleme, aynı zamanda eşitsizlik yolundaki bir ilerlemedir. Jean J. Rousseau

Kültür, düşmanın kemiklerinden bir kadeh yapmaktır. Medeniyet bu yüzden hapse girmektir.

Bir uygarlığın seviyesini ölçmek isterseniz, derhal kadının hayat şartlarına bakın. John Stuart Mill

Medeniyet, öyle kuvvetli bir ışıktır ki ona bigane olanları yakar, mahveder. Mustafa Kemal Atatürk

Medeniyetin temel unsurları adalet ve ahlaktır. Bunlar zayıfladıkça medeniyet çürür.  Hakan Yıldız

Türk Milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Atatürk

Eğer medeniyet açıp saçmaksa bedeni, desenize hayvanlar bizden daha medeni. Mehmet Akif Ersoy

Bir zamanlar insan, ayı yalnızca hissetmek istiyordu, şimdi onu görmek istiyor. Wolfgang Van Goethe

Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz. Medeniyetin bütün icaplarını tatbik edeceğiz. Atatürk

Bir ülkenin uygarlık derecesi, kadınlarına ve çocuklarına verdiği değerle ölçülür. George William Curtis

Medeniyetin en verimli tarafı, kendine tahammül eden insanlar yetiştirmesidir. Saturday Evening Post

Uygarlığımız ilerlemiyor diyemeyiz; çünkü her savaşta, daha yeni öldürme yöntemleri kullanılıyor. Will Rogers

Medeni olmayan milletler, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar. Mustafa Kemal Atatürk

Uygarlık tarafından, yokedilme tehlikesiyle karşı karşıya olan, bir uygarlık çağını yaşıyoruz. Friedrich Nietzsche

Bir millet; ya şarklı, ya garplı olur. İki dinli bir fert olmadığı gibi iki medeniyetli bir millet de olamaz. Ziya Gökalp

Doğu medeniyetlerinin hepsi, halka dayanarak doğmuş ve hepsi halktan koparak batmışlardır. Benjamin West

Her medeniyet kendinin bütünüdür. Ayrı kültürlerin zoraki nikâhından hilkat garibeleri doğar. M.Selahattin Şimşek

Bugünkü medeniyet; arka üstü yatıp, yıldızları temaşa ile vücuda getirile cek mistik bir hayat şekli değildir. Avni Başman

Medeni Sözler

İnsanları uygarlaştıran ve insan türünü bozan şey, ozana göre; altın ve gümüş, filozofa göre; demir ve buğdaydır. Jean J. Rousseau

Fikirlerine emin mahfazalar bulamayan bir medeniyetin, tefekkür kabiliyetini kaybetmekte gecikmeyeceğinden hiç şüphe etmemelidir. Ahmet Haşim

Medeniyet safında milletçe lâyık olduğumuz mevki almak, yani en ileriye ve en yükseğe varmak. Bunun kadar ruhu coşturan, iyisozler.com aşkı hızlandıran ne olabilir? Reşit Galip

Dünya’da her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalâlettir. Atatürk

Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır. Atatürk

Yorum yapın