İngilizce Dostluk Sözleri

Updated on:

İngilizce Dostluk Sözleri

Sayfa İçeriği: İngilizce Dostluk Sözleri Kısa, İngilizce Dostluk Sözleri Tumblr, İngilizce Dostluk Sözleri Ve Anlamları, İngilizce Dostluk Sözleri İnstagram, İngilizce Dostluk Sözleri Facebook İngilizce Dostluk Sözleri İnstagram, İngilizce Dostluk Sözleri Facebook, İngilizce Dostluk Sözleri Whatsapp

Bu güzel sayfada sizler için en güzel İngilizce dostluk sözlerini hazırladık. Sayfadaki İngilizce dostluk sözlerini ve anlamlarını facebook, twitter ve whatsapp ile ya da kısa mesaj ile paylaşın.

İNGİLİZCE DOSTLUK SÖZLERİ VE ANLAMLARI

Manşet: A single rose can be my garden a single friend, my world. Tek bir gül bahçem olabilir. Tek bir arkadaş, dünyam.

A friend is a gift you give yourself. Bir arkadaş, kendine verdiğin hediyedir.

A friend is what the heart needs all the time. Arkadaş, kalbin her zaman ihtiyaç duyduğudur.

A friend to all is a friend to none. Herkese arkadaş, hiç kimseye arkadaş değildir.

Friendship is the only cement that will ever hold the world together. Dostluk, dünyayı bir arada tutacak tek çimentodur.

Friends are the bacon bits in the salad bowl of life. Arkadaşlar hayatın salata kasesindeki pastırma bitleridir.

It is easier to forgive an enemy than to forgive a friend. Bir düşmanı affetmek, bir dostu affetmekten daha kolaydır. William Blake

A single rose can be my garden a single friend, my world. Tek bir gül bahçem olabilir. Tek bir arkadaş, dünyam.

A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out. Gerçek bir arkadaş, dünyanın geri kalanı çıktığında içeri giren birisidir.

Lucky are those who find a true loyal friend in this fake world. Bu sahte dünyada gerçek sadık bir arkadaş bulanlar şanslıdır.

Friendship is like a melon you must try one hundred to find a good one. Dostluk bir kavun gibidir. İyi bir tane bulmak için yüz tane denemelisin.

Friendship is about finding people who are your kind of crazy. Dostluk senin gibi bir çılgın olan insanları bulmakla ilgilidir.

There are big ship and small ships. But the best ship of all is friendship. Büyük gemi ve küçük gemi var. Ama hepsinin en iyi gemisi arkadaşlıktır.

Friends buy you a lunch. Best friends eat your lunch. Arkadaşlar sana bir öğle yemeği alır. En iyi arkadaşlar öğle yemeğini yer.

Friendship is always a sweet responsibility, never an opportunity. Dostluk her zaman tatlı bir sorumluluk, asla bir fırsat değildir. Khalil Gibran

How many days in the narrow well that’s the reality of man is your friend. Dar günde kaç tane dostun yanında ise işte o kadar gerçek dostun vardır.

If you lend a friend five dollars and never see him again, it was worth it. Bir arkadaşına beş dolar borç verirsen ve onu bir daha göremezsen, buna değdi.

Only your real friends will tell you when your face is dirty. Yüzün kirli olduğunda sadece gerçek arkadaşların sana söyleyecek. Sicilya Atasözü

There are three faithful friends, an old wife, an old dog, and ready money. Üç sadık arkadaş, yaşlı bir eş, yaşlı bir köpek ve hazır para var. Benjamin Franklin

Your friend is the man who knows all about you and still likes you. Dost, sizin hakkınızda her şeyi bilen ve hala sizi seven kişidir. Elbert Hubbard

Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. İyi arkadaşlar, güzel kitaplar ve uykulu bir vicdan, işte ideal yaşam budur. Mark Twain

Friend, sometimes shorter, sometimes it is a flower that grows as long as. Arkadaslık bazen bir çiçeğin büyüdüğü kadar uzun bazen de kısadır.

The great thing about new friends is that they bring new energy to your soul. Yeni arkadaşlarınızın en iyi yanı, ruhunuza yeni enerji getirirler. Shanna Rodriguez

It is not a lack of love, but a lack of friendship that makes un happy marriages. Sevgisizlik değil, dostluk eksikliği mutsuz evliliklere neden olur.

Life is partly what we make it, and partly what it is made by the friends we choose. Hayat, kısmen yaptığımız, kısmen de seçtiğimiz arkadaşlar tarafından yapılanlar.

True friendship comes when the silence between two people is comfortable. Gerçek dostluk, iki insan arasındaki sessizliğin rahatsızlık vermediği durumlarda gelir.

Friends are those rare people who ask how we are and then wait to hear the answer. Arkadaşlar nasıl olduğumuzu soran ve sonra cevabı duymak için bekleyen nadir insanlar.

A friend is like a book: you don’t need to read all of them, just pick the best ones. Bir arkadaş bir kitap gibidir hepsini okumak zorunda değilsin, sadece en iyisini seç.

We all have that one as friend, who always give the best relationship advice but is still single. Hepimiz en iyi ilişki tavsiyesinde bulunan ama hala bekar olan bir arkadaşımız var.

A good friend is like a four-leaf clover; hard to find and lucky to have. İyi bir arkadaş dört yapraklı bir yonca gibidir; Bulmak zor ve sahip olmak ise şans. İrlanda Atasözü

I love everything that’s old. Old friends, old times, old manners, old books, old wine. Her şeyin eskisini severim. Eski dostlar, eski zamanlar, eski terbiye, eski kitaplar, eski şarap. Oliver Goldsmith

Tis the privilege of friendship to talk nonsense, and to have her nonsense respected. Saçma sapan konuşma ve onun saçmalıklarına saygı gösterme ayrıcalığı. Charles Lamb

Sometimes me think, what is friend?’ Then me say, friend is someone to share the last cookie with. Bazen, Arkadaş nedir? Diye düşünüyorum. Sonra “Arkadaş, son çerezi paylaşacak biri” dedi.

There is nothing better than a friend, unless it is a friend with chocolate. Çikolatalı bir arkadaş olmadığı sürece, bir arkadaştan daha iyi hiçbir şey yoktur. Linda Grayson

You drink too much, you cuss too much. You have questionable morals, you’re everything I ever wanted in a friend. Çok fazla içiyorsun, çok fazla kustun. Şüpheli ahlaka sahipsin, bir arkadaşımda istediğim her şeysin.

Best friends are like diamonds, precious and rare. False friends are like leaves, found everywhere. En yakın arkadaşlarım elmas gibidir, kıymetli ve nadirdir. Yanlış arkadaşlar her yerde bulunan yapraklar gibidir.

Good friends offer a shoulder when you need to cry. Best friends are there with a shovel to beat up who made you cry. Ağlamak gerektiğinde iyi arkadaşlar bir omuz sunar. En iyi arkadaşlar seni ağlatan dövmek için bir kürek ile orada.

Friendship is like peeing in your pants. Everyone can see it, but only you can feel the warm feeling inside. Dostluk, pantolonuna işemek gibi. Herkes görebilir, ancak yalnızca siz içinizdeki sıcak hissi hissedebilirsiniz.

Money will buy you a bed, but not a good night’s sleep, a house, but not a home, a companion, but not a friend. Para size ancak bir yatak alabilir, iyi bir uyku değil; bir ev alabilir, bir yuva değil; bir arkadaş alabilir, bir dost değil. Zig Ziglar

Friends give you a shoulder to cry on. But best friends are ready with a shovel to hurt the person that made you cry. Arkadaş ağlamak için sana bir omuz verir. Ama en iyi arkadaşlar, seni ağlatan kişiye zarar verecek bir kürekle hazır.

The holy passion of Friendship iyisozler.com is so sweet and steady and loyal and enduring a nature that it will last through a whole lifetime, if not asked to lend money. Kutsal Dostluk tutkusu çok tatlı ve istikrarlı ve sadık ve para ödünç istenmediği sürece yaşam boyu sürecek bir doğaya dayanıyor. Mark Twain

You don’t lose friends because real friends can never be lost. You lose people masquerading as friends and you’re better for it. Arkadaş kaybetmezsin çünkü gerçek arkadaşlar asla kaybedilmez. Arkadaş olarak maskelenen insanları kaybedersiniz ve bunun için daha iyisindir. Mandy Hale

My friend, remember that without stupidity there wouldn’t be intelligence, and without ugliness there wouldn’t be beauty, so the world needs you after all. Arkadaşım, aptallığın olmadan istihbarat olmayacağını ve çirkinliğin olmadığı bir güzellik olmayacağını hatırlayın, bu yüzden dünyanın size ihtiyacı var.

Bu Yazı Güzel Sözler İçin Üretilmiştir

Yorum yapın