Ahmet Haşim Sözleri

iyi sözler

Updated on:

Ahmet Haşim Sözleri

Sayfa Konusu: Ahmet Haşim Sözleri Kısa, Ahmet Haşim Aşk Sözleri, Ahmet Haşim Sözleri Twitter, Ahmet Haşim Sözleri Anlamlı, Ahmet Haşim Sözleri Facebook

En güzel sözlerin sitesi olan bu güzel sözler sitesinde size bu sayfada da Ahmet Haşim sözleri hazır ettik. Bu güzel ve anlamlı aşkı da anlatan Ahmet Haşim sözlerini kısa mesajla gönderin ya da sosyal medyada paylaşın.

En İyi Söz: Güzel kelimesi sıklıkla yalan söyleyenlerin en sevdiği kelimedir.

Gün doğduğu zaman neşe ve umut ortaya çıkar.

Kenâr-ı âba dizilmiş sükûn ile bekler füsûn-ı mâha dalan pür-hayâl leylekler.

Tüm acıların geceleri çare bulduğu bilinmektedir.

Bir hayat o kadar uzundur ki bu yüzden bir hayatı kitaba sığdırmak imkânsızdır.

Günümüzde aşık olan sevdiğinden karşılık göremeyen kişidir.

Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak.

Aşk her gün aynı devam ederse bir gün değiştirilmesi gerekir.

Havâda bir gölü tanzir eder semâ bu gece onun böcekleri gûyâ nücûmdur yekser.

Yarin dudaklarından bana ulaştırılmış olan bir ateştir bu güller.

Sen sevmeyi bilmedin ki ölmeyi bilesin. Çünkü sevmeyi bilmeyenler ölmeyi de bilemez.

Neden bu âb-ı semâvîde avlananlar yok bu haşr-ı nûr-ı hüveynâtı hangi kuşlar yer?

Bir bakır tasta alev şimdi havuz suya saplandı kızıl mızraklar. Açılıp kıvrılarak göklerde uçuyor parçalanan bayraklar!

Şairdir şiiri anlatan şairdir seni tanıyan şairdir duyguları yaşayan şairdir size bakan.

Gök yeşil yer sarı mercân dallar dalmış üstündeki kuşlar yâda bize bir zevk-i tahattur kaldı bu sönen gölgelenen dünyâda!

Aklın en iyi çalıştığı zamanlar bedenin işi bitmiştir neredeyse yürüyecek hali yoktur.

Dönmek mi? Ne mümkün geri dönmek düştüyse gönüller bu melâle? Bir eldir ufuklardan uzanmış zulmet bizi çekmekte visale.

Nasıl ki yaşlılık ölüme götürüyorsa aşkta yaşlılık gibidir esir aldığı bedeni ölüme götürür.

Namus insanların yaşadığı çevreye göre değişen kararsız bir olgudur. Bu yüzden kimin namuslu kimin namussuz olduğunu çözmek zordur.

Ve mai gölgeli bir beldeden cüda kalarak bu nefy ü hicre müebbed bu yerde mahkûmuz.

Tüm geceler içerisinde korkuyu saklar ve geceler korkuların vaktidir. Göz karanlıkta olup bitenleri seçemez ve güzel görünen şeyleri bile düşman gibi görmeye başlar.

Ağaçların seheri zirvesinde titreşiyor tuyûr-ı fâniye-i âlem-i tahayyül ü hâb. Semâyı kaplayacak şimdi gâzeler gibi iyisozler.com nûr zavallılar kalacaklar esir-i ufk-ı türâb.

Yorum yapın